Skip to main content

Информационна сесия в град Трън

На 9-ти декември 2022, екип на МОМ България, съвместно с представители на Консорциум НМЗМ-БАСП-ФЗПМ проведо

Среща с ученици от СУ "Гео Милев" в град Трън

На 15 ноември 2022, Международна организация по миграцията - Мисия в България, в сътрудничество с представи

Среща с хората от ромските общности в Брезово

Екип на МОМ, съвместно с представители на Консорциум  НМЗМ-БАСП-ФЗПМ и Мрежата на здравните медиатори прове

Информационни сесии в селата Бозвелийско и Манастир

Екип на МОМ и представители на Консорциум НМЗМ-БАСП-ФЗПМ проведоха информационни сесии за хората от ромскит

Информационни сесии в селата Блъсково и Градинарово

Екип на МОМ и представители на Консорциум  НМЗМ-БАСП-ФЗПМ проведоха информационн

Информационна сесия в град Трън

На 25 май екип на МОМ България, заедно с Консорциум НМЗМ-БАСП-ФЗПМ посети град Т

Старт на информационната кампания

На 20 май в квартал Филиповци Консорц

Информационна сесия в Три Кладенци

Мобилен екип на МОМ посети село Три Кладенци (Община Враца), където се наблюдава

МОМ България в сътрудничество с МКБТХ Пловдив проведе регионално обучение за здравни, образователни и трудови медиатори.

МОМ България в сътрудничество с МКБТХ Пловдив проведе регионално обучение за здр

Онлайн-среща

На 28 април 2022 г.