Skip to main content

Акценти от заключителното събитие на проекта

След 4 години работа, 73 информационни събития и среща с над 2100 човека от ромските общности в България, п

Среща с ромската общност в с. Скравена

В село Скравена, екипът на Международната организация по миграция и представители от Консорциум 

Информационна сесия за ученици от СУ "Христо Ботев" в село Долни Цибър

Екип на МОМ, в сътрудничество с представители на консорциум НМЗМ-БАСП-ФЗПМ, проведе

Информационна сесия за ромската общност в Ракитово

На 21 август екип на МОМ България и представители на консорциума НМЗМ-БАСП-ФЗПМ проведоха информационна сес

Среща с ромската общност в Стралджа - прожекция на филм и дискусия

Екип на МОМ България, заедно с представители на консорциума НМЗМ-БАСП-ФЗПМ, организира информационна сесия

Експерти на МОМ участват в онлайн семинар за трафика на хора

Експерти от МОМ България взеха участие в онлайн семинар на тема "Трафик на хора с цел трудова експлоатация

Театрално събитие за ромската общност в град Лом

Още едно запомнящо се представление на актрисата Наталия Цекова, този път в град Лом.

Информационна сесия в град Средец

Екип на МОМ България, съвместно с представител на Консорциум НМЗМ-БАСП-ФЗПМ организираха информационна сеси

"Вкусът на живота" гостува в Благоевград

Поредното запомнящо се представление на актрисата от ромски произход Наталия Цекова, организирано в рамките

"Вкусът на живота" на Наталия Цекова гостува в Трън и Брезник

Смях през сълзи, бурни ръкопляскания и театрален разказ, който докосна душите на присъстващите.

Информационни сесии в Сливен и Стралджа

Информационната кампания по проекта продължава.

Театрално събитие за децата от 66 СУ "Филип Станиславов"

Изкуството е универсален език и мощно средство за комуникация, което преодолява социалните, етническите и к

5 заблуди за живота и работата в чужбина - анимирано информативно видео

МОМ България представя на вашето внимание информационното анимирано видео, озаглавено "5 заблуди за живота

Информационни сесии в селата Голям Извор и Кавракирово

Месец март бе изпълнен със събития свързани с проект “Повишаване на осведомеността на местните общности в о

Информационна сесия в град Трън

На 9-ти декември 2022, екип на МОМ България, съвместно с представители на Консорциум НМЗМ-БАСП-ФЗПМ проведо

Среща с ученици от СУ "Гео Милев" в град Трън

На 15 ноември 2022, Международна организация по миграцията - Мисия в България, в сътрудничество с представи

Среща с хората от ромските общности в Брезово

Екип на МОМ, съвместно с представители на Консорциум  НМЗМ-БАСП-ФЗПМ и Мрежата на здравните медиатори прове

Информационни сесии в селата Бозвелийско и Манастир

Екип на МОМ и представители на Консорциум НМЗМ-БАСП-ФЗПМ проведоха информационни сесии за хората от ромскит