Skip to main content
info session i nSkravena

Среща с ромската общност в с. Скравена

Submitted by admin on 30 November 2023

В село Скравена, екипът на Международната организация по миграция и представители от Консорциум  НМЗМ-БАСП-ФЗПМ организираха информационна сесия за ромската общност.

presenters and audience

Село Скравена, разположено в област Ботевград, Северна България, разполага с четири ромски "махали" и има значителна ромска общност. С ограничени възможности за работа нарайона, мнозина от ромите в Скравена търсят възможности за работа в чужбина, като съответно се срещат с множество предизвикателства и опасности.

audience during the info session

По време на сесията бе обърнато внимание на специфичните аспекти на здравеопазването, образованието и социалните системи в Европа, особено в Германия, като търсена дестинация за мнозина отобщността в Скравена. Участниците получиха важни съвети относно необходимите стъпки преди заминаване и по време на престоя им в чужбина.

Dora Petkova

Презентаторите хвърлиха светлина върху особеностите на трудовото законодателство в Германия и предоставиха насоки как да се подготвят и справят с предизвикателствата, свързани с работата, семейството и здравето в чужбина. Дискусията се разшири и до рисковете, свързани с работата в чужбина, включително трафика на хора, каналджаийството и трудовата и сексуална експлоатация. Участниците споделиха свои истории и преживявания, подчертавайки важността на точната информация и подкрепата преди да предприемат подобен стъпка. Всички се съгласиха, че с правилна подготовка и подкрепа хората могат да преодолеят тези предизвикателства и да постигнат своите цели.

Bulgarian