Skip to main content

Информационни сесии в селата Блъсково и Градинарово

Екип на МОМ и представители на Консорциум  НМЗМ-БАСП-ФЗПМ проведоха информационн

Информационна сесия в град Трън

На 25 май екип на МОМ България, заедно с Консорциум НМЗМ-БАСП-ФЗПМ посети град Т

Старт на информационната кампания

На 20 май в квартал Филиповци Консорц

Информационна сесия в Три Кладенци

Мобилен екип на МОМ посети село Три Кладенци (Община Враца), където се наблюдава

МОМ България в сътрудничество с МКБТХ Пловдив проведе регионално обучение за здравни, образователни и трудови медиатори.

МОМ България в сътрудничество с МКБТХ Пловдив проведе регионално обучение за здр

Онлайн-среща

На 28 април 2022 г.

Работна среща в Долна Баня

На 27 и 28 февруари 2022 г.

МОМ представи екипа и дейностите по нов проект

На 22-ри юни в красивата „Университетска ботаническа градина – София“ се проведе откриващо събитие по проект „Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“, финансиран в рамките на Норвежки финансов механизъм 2014 -2021 г. по Договор № BGHOMEAFFAIRS-3.003-0001-C01, изпълняван от Международна организация по миграция.

МОМ откри работата по нов проект, свързан с ромските общности в България

На 20 май 2021 г. екипът на МОМ организира онлайн конференция, с която откри работата по проект „Повишаване осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“. В рамките на събитието за първи път бяха представени основните дейности по проекта.