Skip to main content

За нас

За нас

Основана през 1951 г., Международна организация по миграция (МОМ) е водеща междуправителствена организация в сферата на миграцията. От 2016 г. МОМ е асоциирана Агенция на ООН по миграция. МОМ е посветена на принципа, че хуманната и регламентирана миграция е от полза на хората, търсещи ново начало и приемащото ги общество. Организацията предоставя услуги и консултации на правителства и мигранти. Към настоящия момент организацията има 166 държави-членки, с други 8 държави, които заемат статут на наблюдатели, и повече от 400 офиса.

МОМ работи за да окаже съдействие за осигуряването на системно и хуманно управление на миграцията, да насърчи международното сътрудничество относно миграционните проблеми, да подпомогне в намирането на практически решения на миграционните проблеми и да осигури хуманитарна помощ на мигранти в нужда, включително бежанци и вътрешно разселени лица.

Конституцията на МОМ признава връзката между миграцията и икономическото, социално, и културно развитие, както и правото на свобода на движението. МОМ работи в четирите широки сфери на управление на миграцията:

Мисия на МОМ

МОМ е посветена на принципа, че хуманната и системна миграция облагодетелства мигрантите и обществото. Като водещата международна организация по миграция, МОМ работи със своите партньори в международната общност, за да:

Подпомогне за справянето с нарастващите предизвикателства на управлението на миграциятa

Подпомогне за справянето с нарастващите предизвикателства на управлението на миграциятa

Придвижи напред разбирането на миграционните проблеми

Придвижи напред разбирането на миграционните проблеми

Окуражи социалното и икономическо развитие чрез миграция

Окуражи социалното и икономическо развитие чрез миграция

Спази човешкото достойнство и благосъстояние на мигрантите

Спази човешкото достойнство и благосъстояние на мигрантите

Стратегически фокус на МОМ

 1. Да осигури сигурни, надеждни, гъвкави и рентабилни услуги за хора, които имат нужда от помощ при международна миграция.
 2. Да повиши хуманното и системното управление на миграцията и истинското уважение на човешките права на мигрантите, в съответствие с международното право.
 3. Да предложи експертни съвети, изследвания, техническо сътрудничество и операционна подкрепа на държави, междуправителствени и неправителствени организации и други заинтересовани страни, за да изгради националните възможности и да улесни международното, регионалното и двустранното сътрудничество относно миграционни проблеми.
 4. Да подпомогне за икономическото и социално развитие на държавите чрез изследвания, диалози, проекти и осъществяване на програми, свързани с миграция, насочени към увеличаване ползата за мигрантите.
 5. Да подпомогне държави, мигранти и общности в справянето с предизвикателствата на нередовната миграция, включително чрез изследвания и анализ на коренните ѝ причини, споделяне на информацията и разпространяване на добри практики, както и улесняване на решения, насочени към общ напредък.
 6. Да бъде основна свързочна точка за миграционна информация, изследвания, добри практики, събиране, съгласуване и споделяне на данни.
 7. Да насърчи, улесни и подпомогне регионален и глобален дебат и диалог за миграцията, включително чрез Международния диалог по миграция, чрез който да придвижи напред разбирането на възможностите и предизвикателствата, които предлага, идентификацията и развитието на ефективните политики за справяне с тези предизвикателства и идентифициране на изчерпателни методи и мерки за подпомагане на международното сътрудничество.
 8. Да подпомогне държавите в улесняването на интеграцията на мигранти в новата им среда и да се свърже с общностите, включително като партньори за общо развитие.
 9. Да участва в координирани хуманитарни акции в контекста на междуведомствени споразумения в тази сфера и да достави миграционни услуги в други извънредни случаи или кризисни ситуации, доколкото е подходящо и доколкото е свързано с нуждите на лица, като по този начин подпомага тяхната сигурност.
 10. Да предприеме действия, целящи улесняването на доброволното завръщане и реинтеграция на бежанци, вътрешно разселени хора, мигранти и други лица, които имат нужда от международна миграционни услуги, в сътрудничество с други уместни международни организации, доколкото е подходящо, и вземайки предвид нуждите и грижите на местните общности.
 11. Да подпомогне на държавите с развитието и доставянето на програми, студии и технически експертизи за борбата с укриването на мигранти и трафик на хора, в частност жени и деца, в съответствие с международното право.
 12. Да поддържа усилията на държавите в сферата на трудовата миграция, по-специално краткотрайно придвижване и други видове циркулярна миграция.