Skip to main content
Представители на Консорциум НМЗМ-БАСП-ФЗПМ и МОМ България

Информационна сесия в град Трън

Submitted by admin on 3 January 2023

На 9-ти декември 2022, екип на МОМ България, съвместно с представители на Консорциум НМЗМ-БАСП-ФЗПМ проведоха поредна информационна сесия за представители на робските общности. Мястото този път бе град Трън, а на събитието присъстваха на 30 човека от местната общност. 

участници в информационната сесия в град Трън

Тема на тази среща бе работата в Чехия и Гърция. Екипът по проекта запозна присъстващите за особеностите на всяка държава, как да проучим предварително условията и стандарта на живот, какви права имаме, като работници и как можем да потърсим помощ при нужда. Също така присъстващите бяха запознати с особеностите на данъчните и здравни системи в държавите, законово утвърдената минимална работна заплата и максималните часове работа на седмица.

участници в информационната сесия в град Трън

Хората бяха информирани и за основните проблеми, с които могат да се сблъскат и къде да се обърнат за помощ, ако имат въпроси и срещнат трудности. Също така бяха разисквани и важните теми за риска от трафик и каналджийство, трудова и сексуална експлоатация, както и начините, по които човек може да редуцира рисковете и да предотврати изпаданото в подобна ситуация както и институции, осигуряващи съдействие за справяне с подобни проблеми.

участници в информационната сесия в град Трън

Участниците активно се включиха в дискусия, позовавайки се на своя личен опит и преживявания и задавайки различни въпроси, свързани с техните граждански правата и задълженията в Европа.

Bulgarian