Skip to main content
Audience during the info session in Rakitovo

Информационна сесия за ромската общност в Ракитово

Submitted by admin on 22 August 2023

На 21 август екип на МОМ България и представители на консорциума НМЗМ-БАСП-ФЗПМ проведоха информационна сесия за ромската общност в град Ракитово.

info session in Rakitovo

Ракитово е малък град в Южна България и почти половината от населението му е от ромски произход. Както и на други места в България, много от хората от ромската общност в Ракитово са принудени да търсят възможности за работа в чужбина, за да могат да издържат себе си и семействата си. Това крие множество рискове и по време на презентацията присъстващите бяха посъветвани за необходимите стъпки, които е важно да се предприемат преди заминаване и по време на престоя в чужда държава.

info session in Rakitovo

Първата част от събитието бе посветена на различните здравни и социални системи в Европа, както и на аспекти на трудовото законодателство. Водещите дадоха насоки как да се подготвите и да се справите с тези предизвикателства, както и друга информация за въпроси, свързани с трудовата заетост, семейните и здравните проблеми, които могат да възникнат за тези, които работят и живеят в чужбина.

info session in Rakitovo

Участниците в информационната сесия научиха и за предизвикателствата и опасностите, които могат да възникнат при работа в чужбина, включително изпаданото в жертва на трафик, трудова и сексуална експлоатация. Презентаторите подчертаха важността на доброто осмисляне на тези  рискове и информираха присъстващите за иниституциите, към който човек може да се обърне за помощ. Присъстващите споделиха собствените си истории и преживявания в чужбина и се съгласиха относно необходимостта от точна и изчерпателна информация, преди заминаване. 

info session in Rakitovo

След презентыцията много от участниците останаха, за да се включат в неформален разговор с лекторите. Това беше вдъхновяващо и полезно преживяване за всички участници. Много хора от общността изразиха своята благодарност и удовлетвореност от предоставената информация, а също така демонстрираха желание за допълнителни информационни сесии в бъдеще. Тези разговори напомниха за важността на предоставянето на достъпна информация и подкрепа на тези, които се нуждаят от нея.

Bulgarian