Skip to main content
Audience at the event

Театрално събитие за ромската общност в град Лом

Submitted by admin on 26 July 2023

Още едно запомнящо се представление на актрисата Наталия Цекова, този път в град Лом. Събитието беше организирано от МОМ и Консорциум НМЗМ-БАСП-ФЗПМ в рамките на проект "Повишаване на информираността на местните общности в райони със значително присъствие на ромско население по въпросите на убежището и миграцията". Местната ромска общност имаше възможност да се наслади от театралния талант на актрисата от ромски произход и нейния моноспектакъл "Вкусът на живота".

Theatre performance in the town of Lot
Пиесата проследява емоционалното пътуване на готвач от ромски произход, преструващ се, че е от Куба. Чрез хумор и комедия пиесата подчертава важни въпроси като скритата дискриминация и липсата на комуникация между различните етнически групи в България. Тя също така повишава осведомеността относно рисковете и опасностите, които крие опитът да се намери по-добър живот в чужбина без подходящо планиране и подготовка.

Audience at the event

Театралната постановка беше добре приета от ромската общност в Лом, като хората успяха да се свържат с темите и героите, изобразени в пиесата. Някои от гостите дори споделиха, че са почувствали удовлетворение и връзка, като са разпознали в историята собствените си стремежи, борби и спомени.

Събитието се осъществи с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм - 2014-2021.

Bulgarian