Skip to main content
An IOM team member with an informational leaflet in front of an audience

Информационни сесии за ученици от 94 СУ „Димитър Страшимиров“

Submitted by admin on 5 December 2022

На 1-ви и 2-ри декември, екип на МОМ България, в сътрудничество с представители на Консорциум НМЗМ-БАСП-ФЗПМ организираха две информационни сесии за ученици от 94 СУ „Димитър Страшимиров“ в квартал Христо Ботев, гр. София , в който е съсредоточена част от ромската общност в града. И на двете събития предизвикаха сериозен интерес и на тях присъстваха над 30 завършващи гимназията ученици.  

presentation in front a school audience

Темата на първата среща бе “Фалшивите новини и как да се предпазим от тях”. Диляна Дилкова от „Национална мрежа на здравните медиатори“ изнесе презентация, на която представи основните начини, по които фалшивите новини, подмамващи обяви за работа в чужбина и дезинформацията като цяло може да навреди на хората и да ги постави в ситуация на уязвимост. Презентацията провокира активна дискусия за необходимостта от медийна грамотност и умения за филтриране на информация, използване на проверени източници и подлагане на съмнение на сензационна и неправдоподобна информация. Учениците изразиха съгласие, че развитието на критично мислене сред ромите е особено необходимо за предотвратяването на различни видове злоупотреба и потенциалното им изпадане в риск от експлоатация. 

presentation in front a school audience

Втората информационна сесия бе на тема “Какво е трафик на хора?”. По време на срещата Теодора Николова от МОМ България запозна участниците с основните понятия на тема миграция и разликите между трафик на хора и каналджийство. Презентацията се фокусира върху факта, че трафикът на хора, винаги съпътстван от насилие, принуда и фалшиви обещания е престъпна дейност, която често засяга най-уязвимите общности. Той също така е и изключително доходоносен бизнес, срещу който се противодейства много трудно, а представители на ромските общности в България са сред най-честите жертви на трафик.

Students watching an informational video on trafficking in human beings 

За съжаление нивото на информираност за опасностите от трафика на хора сред младите хора от ромската общност е сравнително ниско и е необходимо да се използват разнообразни комуникационни инструменти, за да се изложи по увлекатевен и разбираем начин сложността на проблема. Поради тези причини презентацията беше придружена от прожекция на информационни филми по темата, които нагледно илюстрираха грозното лице на трафика на хора и предизвикаха оживена дискусия сред учениците.
IOM team member in front of a school audience

Bulgarian