Skip to main content
ученици от СУ Гео Милев и презентатор

Среща с ученици от СУ "Гео Милев" в град Трън

Submitted by admin on 16 November 2022

На 15 ноември 2022, Международна организация по миграцията - Мисия в България, в сътрудничество с представители на Консорциум НМЗМ-БАСП-ФЗПМ и Мрежата на здравните медиатори организира информационна сесия за ученици от СУ "Гео Милев" в град Трън.

Презентатори и ученици от СУ Гео Милев

По време младежите бяха подробно запознати с опасностите от различни видове злоупотреба и начините за превенция на трафик, с цел трудова и сексуална експлоатация. Децата проявиха жив интерес към събитието и активно се включиха в провелата се след презентациите дискусия, споделяйки своите опит, идеи и планове. 

Особено внимание бе обърнато и на изграждането на добра дигитална култура, умения за намиране на достоверни  и разнообразни източници на информация и разпознаването на фалшиви новини.

Bulgarian