Skip to main content
presenters at an event in Straldzha

Среща с ромската общност в Стралджа - прожекция на филм и дискусия

Submitted by admin on 31 July 2023

Екип на МОМ България, заедно с представители на консорциума НМЗМ-БАСП-ФЗПМ, организира информационна сесия и прожекция на филм за ромската общност в град Стралджа.

street in Straldzha

Ромската общност в Стралджа е изправена пред много предизвикателства, включително липса на възможности за работа и високи нива на бедност. Много от хората са принудени да търсят работа извън страната, за да изкарват прехраната си и да издържат семействата си. Това често е труден и опасен процес.

An IOM team member holding an info poster towards the audience

Водещите на събитието използваха оригинален подход при обсъждането на темите за миграцията, експлоатацията и трафика на хора. Вместо традиционна лекция, те избраха да прожектират филма "Барака" за общността и подканиха гостите активно да се включат в дискусия след прожекцията.

A woman from the Roma community in Straldzha

Публиката реагира добре на този подход и се включи в оживена и провокираща размисъл дискусия за темите на филма и за това как те са свързани с техния собствен живот и опит. Дискусията беше откровена и свободна и даде възможност за по-задълбочено изследване на тези важни въпроси.

Audience

Това събитие е финансирано от Норвежкия финансов механизъм - 2014-2021 г.

Bulgarian