Skip to main content
The actress Natalia Tsekova with people from the audience

"Вкусът на живота" на Наталия Цекова гостува в Трън и Брезник

Submitted by admin on 23 May 2023

Смях през сълзи, бурни ръкопляскания и театрален разказ, който докосна душите на присъстващите. Така изглеждаха двете последни събития организирани от МОМ България и Консорциум НМЗМ-БАСП-ФЗПМ по проект “Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция” в градовете Трън и Брезник.

a woman laughing

Авторският моноспектакъл на актрисата от ромски произход Наталия Цекова “Вкусът на живота”, чийто лирически герой е жена от ромски произход, работеща в престижен ресторант, умело използва инструментите на хумора и сатирата, за да разгледа сериозни и важни за хората от ромските общности теми. Както самата Наталия сподели пред зрителите, събрали се да я поздравят след спектакъла, немалка част от случките в представлението са вдъхновени от нейния собствен живот и нелекия ѝ път от ромската махала до театралната сцена. В спектакъла деликатно бяха засегнати и темите за миграцията и работата в чужбина както и рисковете които те крият.

Theatre performance in Breznik


И двете събития предизвикаха огромен интерес сред общностите в Трън и Брезник, а както споделиха и част от присъстващите, възможността да съпреживеят театралната постановка, в която са успели разпознаят някои от собствените си въжделения, проблеми и спомени е било истински удовлетворяващо.

audience during a theatre performance in Breznik

Тази събития се осъществиха с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм - 2014-2021 г.

Bulgarian