Skip to main content
The presenters in front of the project banner

Информационна сесия за ученици от СУ "Христо Ботев" в село Долни Цибър

Submitted by admin on 19 September 2023

Екип на МОМ, в сътрудничество с представители на консорциум НМЗМ-БАСП-ФЗПМ, проведе информационна среща с ученици от 12 клас от училище "Христо Ботев" в село Долни Цибър.

school building

Долни Цибър се намира в Северозападна България, регион, който се характеризира със статута си на един от най-слабо развитите икономически райони, с особено високо ниво на безработица. Повече от половината от населението на селото принадлежи към ромската общност, много от които са принудени да търсят работа в чужбина, за да издържат себе си и семействата си. Въпреки трудните икономически условия в региона, учениците от това село са известни с изключителната си трудолюбивост и любознателност.

presenter in front of students

По време на сесията водещите запознаха учениците с основни понятия, свързани с миграцията, както и с важни аспекти на безопасното международно пътуване и работа в чужбина. Освен това децата бяха запознати с разликите между трафика на хора и каналджийството. Презентацията подчерта, че трафикът на хора, който неизменно включва насилие, принуда и фалшиви обещания, представлява престъпна дейност, която непропорционално засяга най-уязвимите общности. Той е и изключително доходоносна дейност, борбата с която е изключително трудна. За съжаление, членовете на ромските общности в България са сред най-честите жертви на трафик на хора.

students during info session

Младите хора от ромската общност често имат сравнително ниска степен на информираност относно опасностите, свързани с трафика на хора. Ето защо е наложително да се използват различни комуникационни инструменти за разясняване на сложността на този проблем. Вследствие на това презентацията беше допълнена от прожектирането на информационни филми, които ярко представяха мрачната реалност на трафика на хора, като насърчиха оживена дискусия сред учениците.

One of the presenters showing a brochure

По време на информационната сесия учениците участваха активно, като задаваха въпроси и предлагаха теми за обсъждане. Много от тях показаха висока степен на информираност относно опасностите от трафика на хора и трудовата експлоатация, което беше много приятна изненада. Тяхната ангажираност и разбиране подчертават значението на тези образователни инициативи за предоставяне на нашите младежи на необходимите знания, за да правят информиран избор и да пазят себе си и близките си в безопасност.

Bulgarian