Skip to main content
The presenter talking to the audience during an info event

Информационна сесия в град Средец

Submitted by admin on 4 July 2023

Екип на МОМ България, съвместно с представител на Консорциум НМЗМ-БАСП-ФЗПМ организираха информационна сесия за хора от ромската общност в град Средец.

Събитието се състоя в центъра за развитие на общността в Средец и привлече близо 30 участника. Тема на информационната сесия бе “Какво трябва да знаем за работата и живота в чужбина. Първи стъпки в новата държава - Германия”.

audience during an info session

Както в много други малки градове в страната, Средец предлага ограничени възможности за трудова реализация и нивата на безработица сред Ромската общност за високи. Мнозина са принудени да търсят възможности за работа в различни държави в Европа, за да изкарват препитание за себе си и семействата си. Германия се откроява като най-честа дестинация за сезонна работа. Един от основните проблеми за хората от ромските общности е липсата на информираност, която често ги излага на риск от злоупотреба. В тази връзка, за присъстващите бе полезно да се запознаят с особеностите на законодателната, социална и учебна системи както и с детайли относно разликите в здравното осигуряване в Германия и България.

a member of the audience with an informational brochure

Не на последно място водещите на събитието обърнаха внимание на рисковете от трафик и каналджийство, необходимите стъпки за превенция, които човек е важно да предприеме, за да се предпази от попадането в жертва на трудова и сексуална експлоатация.

Presenter and audience during the info session

Участниците в събитието активно участваха в дискусията, задавайки въпроси и предлагайки за разглеждане конкретни казуси, базирани на техния личен опит, преживявания и бъдещи планове.

Bulgarian