Skip to main content
IOM experts during an online conference

Експерти на МОМ участват в онлайн семинар за трафика на хора

Submitted by admin on 27 July 2023

Експерти от МОМ България взеха участие в онлайн семинар на тема "Трафик на хора с цел трудова експлоатация и принудителен труд: превенция, идентификация и насочване в контекста на двустранното сътрудничество между Германия и България", организиран от Националната комисия за борба с трафика на хора съвместно с Агенцията по заетостта.

В програмата за обучение участваха повече от 150 служители от различни държавни институции. Целта на програмата беше да запознае участниците със структурата и политиките на българското правителство по отношение на трафика на хора и трудовата експлоатация. Тя включваше стратегии за превенция и работа с уязвими групи от населението, както и информация за български граждани, които търсят работа в Германия.

Експертите на МОМ България запознаха всички участници с целите и различните дейности на проекта "Повишаване на информираността на местните общности в райони със значително ромско население по въпросите на убежището и миграцията" и споделиха професионалния си опит в работата с уязвими лица от различни ромски общности в България.

Bulgarian