Skip to main content
Rome people from Harmanli

Среща с ромската общност в град Харманли

Submitted by admin on 24 July 2022

Ромските общности в България все още се характеризират с ниско ниво на образование, ниска правна култура, висока безработица и ниски доходи. Всичко това са фактори, които кумулативно създават сегрегирани и маргинализирани общности, изолирани в гета, изложени на крайна бедност, дискриминация, липса на достъп до услуги, липса на сигурност и високи нива на престъпност. Ромите често търсят възможности за работа в чужбина, но не рядко стават жертви на различни форми на експлоатация и трафик на хора. 

information session in the Roma neighbourhood in Harmanli

МОМ България продължава дейността си с ромските общности в изпълнение на своя проект „Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция”, финансиран от Норвежкия финансов механизъм - 2014-2021 г. Проектът има за цел да повиши информираността на ромите за техните права и задължения и да намали рисковете и опасностите пред тях, свързани с трудовата миграция. 

roma women from Harmanli

На 22 юли МОМ организира поредна информационна сесия за хората от ромската общност в град Харманли. Събитието, което се проведе в една от двете ромски махали, предизвика силен интерес сред местните хора и доказа спешната необходимост от подобни сесии в ромските общности. Цвета Петкова от Консорциум Консорциум НМЗМ-БАСП-ФЗПМ представи на участниците основните неща, които трябва да знаят, преди да заминат да работят в чужбина. 

Cveta Petkova presenting on front of the local community

Фокусът беше върху работата в Германия, тъй като страната е популярна дестинация за ромите. Цвета Петкова запозна присъстващите и с особеностите на здравната, социалната и образователната система в Германия и ги информира с реални примери за правилния подход и необходимите стъпки, за да имат достъп до социални и здравни услуги, когато живеят и работят в Германия. 

information session in the Roma neighbourhood in Harmanli

По-късно здравният медиатор Фани Иванова откри дискусия по всички теми, засегнати в презентациите. В особено приятелска и бодра обстановка, участниците активно се включиха в пълноценна дискусия, споделяйки собствен опит и задавайки широк кръг от въпроси, свързани с техните граждански правата и задълженията в Европа и начините за минимизиране на рисковете от експлоатация. 

 Some of the participants in the event

Сесията завърши, като присъстващите искрено споделиха задоволството си и освен това - желанието си да присъстват на допълнителна информационна сесия, на която да присъстват още повече хора от общността. МОМ планира да организира друго събитие в Харманли през септември с акцент върху специфичните нужди и запитвания на местните хора. 

a Roma woman with her granddaughter

Bulgarian