Skip to main content
audience during an information session

Информационни сесии в селата Голям Извор и Кавракирово

Submitted by admin on 6 April 2023

Месец март бе изпълнен със събития свързани с проект “Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция”.

people from the Roma community in Kavrakirovo

В средата на месеца екип на МОМ България и Консорциум НМЗМ-БАСП-ФЗПМ проведоха информационни сесии в кметството на село Голям Извор, област Хасково и село Кавракирово, област Благоевград. И в двете села местната ромска общност съставлява значителна част от населението. 

Members of the Roma community in Golyam Ivor

Събитията предизвикаха жив интерес сред хората в местните ромски общности и по техни собствени думи се оказаха особено полезни за тях. Фокусът на презентыцията и последвалата дискусия бе темата за животът и работата в чужбина. Присъстващите бяха подробно запознати с правилата и изискванията за установяване в различни европейски държави, необходимите стъпки за подготовка преди заминаването, както и техните основните права и задължения на територията на чужда държава. Участниците в двете събития активно се включиха в последвалите презентыцията дискусии, задавайки конкретни въпроси и позовавайки се на своя личен опит и преживявания.

People from the Roma community in Golyam Ivor

Особено внимание бе обърнато на рисковете от трафик и каналджийство, както и трудова и сексуална експлоатация. Присъстващите бяха посъветвани относно стъпки за превенция като добра информираност, отсяване на съмнителна информация и начини за проверка на нейната достоверност, както и институции в България и чужбина, към които могат да се обърнат когато имат нужда от помощ.
 

Bulgarian