Skip to main content
Среща с хората от ромските общности в Брезово

Среща с хората от ромските общности в Брезово

Submitted by admin on 8 November 2022

Екип на МОМ, съвместно с представители на Консорциум  НМЗМ-БАСП-ФЗПМ и Мрежата на здравните медиатори проведоха поредната информационна сесия за хората от ромските общности в град Брезник.

На събитието присъстваха както представители на ромските общности в района, така и представители на институциите. Поради високите нива на безработица в региона, липсата на социална приобщеност на ромите и проблемите с достъп до пазара на труда, голяма част от хората  от ромски произход в града са принудени да търсят възможности за работа в чужбина и нерядко стават жертва на различни видове злоупотреба. 

среща с хора от ромските общности - Брезник

Основна тема на информационната сесия бе живота и работата в чужбина като фокусът беше върху правилата и изискванията за установяване в различни европейски държави. Участниците активно се включиха в дискусия, позовавайки се на своя личен опит и преживявания, а сред разисканите теми бяха и тези за риска от трафик и каналджийство, трудова и сексуална експлоатация, както и институции, осигуряващи съдействие за справяне с подобни проблеми.

След срещата участниците потвърдиха значимостта на подобни информационни сесии и важността от разискването на теми, за които рядко се говори.

Bulgarian