Skip to main content
Information session in Manastir

Информационни сесии в селата Бозвелийско и Манастир

Submitted by admin on 19 September 2022

Екип на МОМ и представители на Консорциум НМЗМ-БАСП-ФЗПМ проведоха информационни сесии за хората от ромските общности в селата Бозвелийско и Манастир в община Провадия.

Бедността и високите нива на безработица остават сред най-сериозните проблеми за хората в региона и мнозина са принудени да търсят препитание зад граница. По време на информационните сесии присъстващите бяха запознати с важните неща, които е нужно да знаят преди да заминат да работят в чужбина, като фокусът бе върху работата в Германия. Хората бяха запознати как да се подготвят преди да заминат в Германия и информирани за основните проблеми и къде да се обърнат за помощ, ако имат въпроси и срещнат трудности. Също така бяха разисквани и важните теми за риска от трафик и каналджийство, трудова и сексуална експлоатация,  както и институции, осигуряващи съдействие за справяне с подобни проблеми.

Info session in Bozveliysko

Друга тема, която попадна във фокуса на дискусията и въпреки че рядко бива засягана в ромските общности, е от съществено значение за хората в тях, е рискът от дезинформацията и доверяване на фалшиви новини или обяви. Особено внимание бе обърнато и на необходимостта от медийна грамотност и умения за филтриране на информация, използване на проверени източници и подлагане на съмнение на сезнационна и неправдоподобна информация. Развиването на критично мислене сред ромите е особено необходимо за редуциране на уязвимостта им към различни видове злоупотреба и предотвратяване на изпадането им в риск от експлоатация.

Catering provided for the participants

Срещата с хората от двете села също така включваше и консултации на индивидуални случаи и насочване на хората към институции и организации, които могат да им окажат подкрепа. Участниците бяха подканени да се свързват с екипа на МОМ България, в случай, че се нуждаят от допълнителни консултации, както и да бъдат активни и да търсят правата си, обръщайки се към отговорни институции, когато се почувстват жертви на злоупотреба, насилие или експоатация.

Bulgarian