Skip to main content
info session Tri Kladentsi

Информационна сесия в Три Кладенци

Submitted by admin on 24 May 2022

Мобилен екип на МОМ посети село Три Кладенци (Община Враца), където се наблюдава значително присъствие на представители на ромската общност.

info sessions

Бедността и нивото на безработица в региона са високи и немалка част от жителите на селото са принудени да търсят препитание в чужбина. Със съдействието на представители на Дирекция „Бюро по труда–Враца“ и на трудов медиатор от региона, беше организирана среща с хора, търсещи работа у нас и в чужбина.

info session Tri Kladentsi

На проведените инфо-сесии и индивидуални беседи бяха разисквани теми като рискове от трафик и каналджийство, трудова и сексуална експлоатация, права и задължения на мигрантите в ЕС, институции, осигуряващи съдействие и др. На всички присъстващи бяха раздадени информационни брошури.
info sessions Tri Kladentsi

 

Bulgarian