Skip to main content
online meeting

Онлайн-среща

Submitted by admin on 10 May 2022

На 28 април 2022 г. представители на МОМ и Консорциум „НМЗМ-БАСП-НМЗМ“ взеха участие в онлайн-среща, организирана от Ернеста Русева-Христова, старши експерт към НКБТХ.

Теодора Николова (МОМ) и Радосвета Стаменкова (БАСП) представиха извършените и планирани дейности по проекта.

В дискусията бяха очертани основните линии, по които ромски медиатори, представители на НПО и на българските Служби по трудови и социални въпроси в Германия могат да си партнират.

Във връзка с началото на информационните сесии в избраните локации към изпълнителите на проекта бяха отправени ред предложения, спомагащи за отправянето на по-точни и ясни послания към хората от целевата група, планиращи да работят в чужбина.

Bulgarian