Skip to main content
Обучение във Велико Търново

Обучение за здравни, образователни и трудови медиатори от област Велико Търново

Submitted by admin on 17 June 2022

МОМ България, в партньорство с Местната комисия за борба с трафика на хора – Община Велико Търново и Националната комисия за борба с трафика на хора, проведе  регионално обучение за здравни, образователни и трудови медиатори от област Велико Търново. 

Целта на обучението бе да се повиши информираността на участниците относно възможностите за работа в Европа и реализацията на трудовия пазар в различни европейски страни, стъпките за безопасна миграция и справедлив труд, риск и защита от попадане в ситуация на трафик с цел трудова и сексуална експлоатация, начините за предпазване и полезни контакти при нужда. 

 

Обучение за здравни, образователни и трудови медиатори във Велико Търново

 

По-голямата част от събитието премина под формата на дискусия – участниците изложиха различни казуси, проблеми и въпроси от своята дейност, свързани с трафика на хора и незаконната миграция. Като изводи от срещата бяха изведени важната роля на междуинституционалното сътрудничество, както и превантивната работа с деца от най-ниска детска възраст.   

 

Обучение за здравни, образователни и трудови медиатори във Велико Търново

 

В обучението се включиха 25 души -  здравни, трудови и образователни медиатори от общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Павликени, Свищов, Златарица, Елена и Стражица. 

 

Bulgarian