Skip to main content
информационна сесия в Брезник

Информационна сесия в Брезник

Submitted by admin on 18 July 2022


Екип на МОМ, съвместно с представители на Консорциум  НМЗМ-БАСП-ФЗПМ и Мрежата на здравните медиатори проведоха информационна сесия в град Брезник, където се наблюдава значително присъствие на представители на ромската общност.

Информационна сесия в Брезник

На събитието присъстваха представители на ромската общност институциите. Основна тема на информационната сесия бе живота и работата в чужбина като фокусът беше върху правилата и изискванията за установяване в различни европейски дръжави. Участниците активно се вклюиха в дискусия, а разисквани бяха и важните теми за риска от трафик и каналджийство, трудова и сексуална експлоатация, както и институции, осигуряващи съдействие за справяне с подобни проблеми.

 

Bulgarian