Skip to main content
MOM

МОМ представи екипа и дейностите по нов проект

Submitted by admin on 12 August 2021

Г-н Радослав Стаменков представи екипа и планираните дейности по проекта, и очерта нуждата от задълбочена работа по темата. Проф. Ивайло Търнев и г-н Огнян Каменов представиха Консорциум "НМЗМ-БАСП-ФЗПМ" ДЗЗД, които са партньори в изпълнението на дейностите на терен в ромската общност. Здравните медиатори от общините, в които се изпълняват дейностите по проекта, представиха спецификата на работата си и някои казуси от практиката.

Модератор на събитието беше д-р Радосвета Стаменкова. За чуждестранните ни партньори и колеги бе осигурен превод на цялото събитие на английски език.

Проектът е финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Видео на срещата.

Bulgarian