Skip to main content
Roma mediators training in Blagoevgrad

Обучение за здравни, образователни и трудови медиатори от област Благоевград

Submitted by admin on 28 June 2022

 

MOM България, съвместно с Местната комисия за борба с трафик на хора (МКБТХ), Националната комисия за борба с трафика на хора при Министерски съвет и Община Благоевград осъществиха обучение за здравни, образователни и трудови медиатори от област Благоевград на тема “Трафик на хора: аргументи, идентификация и протекция на жертвите”. 

Blagoevgrad  training

Събитието бе открито от секретаря на Община Благоевград и ръководител на МКБТХ Дейвид Арабаджиев. Той направи кратък ситуационен разбор на закононарушението в България. 

Теодора Николова и Явор Лилов от Международна организация по миграция от своя страна представиха на участниците връзката между трудовата миграция и трафика на хора. Секретарят на МКБТХ Любка Костадинова насочи вниманието на аудиторията върху типовете злоупотреба с примери от практиката. 

 

Blagoevgrad  training

Bulgarian