Skip to main content
MOM

МОМ откри работата по нов проект, свързан с ромските общности в България

Submitted by admin on 12 August 2021

Сред участниците на онлайн конференцията бяха над 60 души от различни НПО и държавни институции в България, сред които основни лица в Дирекция „Международни проекти“ към МВР, Българския червен кръст, Държавна агенция за закрила на детето, Централно координационно звено към Министерския съвет, Националната комисия за борба с трафика на хора, Българска платформа за международно развитие, Национална мрежа на здравните медиатори, Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“ и др., както и от донора - Норвежкия финансов механизъм.

Събитието беше открито от г-н Радослав Стаменков, ръководител на Мисията на МОМ в България. Участниците се запознаха с екипа от партньори на МОМ в лицето на Консорциум „БАСП-НМЗМ-ФЗПМ“. Бяха представени в подробности етапите на проекта и информация за методологията и теренната работа по изработването на сравнителния анализ-оценка на информационните потребности на ромските общности.

След края на презентацията на проекта се проведе дискусия, в която участие взеха и представители на Генерална дирекция „Национална Полиция“ и на Агенцията за социално подпомагане.

Проектът е финансиран в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г.

Bulgarian