Skip to main content
start of the information campaign

Старт на информационната кампания

Submitted by admin on 26 May 2022

На 20 май в квартал Филиповци Консорциум НМЗМ-БАСП-ФЗПМ стартира информационната кампания по проекта на МОМ България „Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция”.

start of the information campaign

Въвеждащото събитие беше съпътствано от изложбата "Да открехнем вратата", представяща фотографии на представители на ромската общност, която на 8 април гостува и в Парламента на Република България.

start of the information campaign

Павлина Филипова от екипа на БАСП запозна участниците с темата за трафика на хора. Сред присъстващите на събитието бяха, хора от общността, представители на община Люлин, МТСП и други институции.
start of the information campaign

 

Bulgarian