Skip to main content
info sessions Gradinarovo and Blaskovo

Информационни сесии в селата Блъсково и Градинарово

Submitted by admin on 8 June 2022

Екип на МОМ и представители на Консорциум  НМЗМ-БАСП-ФЗПМ проведоха информационни сесии в селата Блъсково и Градинарово в община Провадия, където се наблюдава значително присъствие на представители на ромската общност. 

info sessions Gradinarovo and Blaskovo

Бедността и нивото на безработица в региона са високи и голяма част от жителите на селата са принудени да търсят препитание в чужбина. Интересът към събитията бе особено висок общо присъстваха повече от 80 човека. Срещите бяха посветени основна на информация, свързана с живота и работата в Германия като фокусът беше върху правилата и изискванията на Германия за установяване там.

info sessions Gradinarovo and Blaskovo

На проведените инфо-сесии бяха разисквани и важните теми за риска от трафик и каналджийство, трудова и сексуална експлоатация,  както и институции, осигуряващи съдействие за справяне с подобни проблеми.

info sessions Gradinarovo and Blaskovo

 

Bulgarian