Skip to main content

Информационна сесия за ромската общност в Ракитово

На 21 август екип на МОМ България и представители на консорциума НМЗМ-БАСП-ФЗПМ проведоха информационна сес

Театрално събитие за ромската общност в град Лом

Още едно запомнящо се представление на актрисата Наталия Цекова, този път в град Лом.

Информационни сесии в Сливен и Стралджа

Информационната кампания по проекта продължава.

Subscribe to Roma community