Skip to main content

Театрално събитие за ромската общност в град Лом

Още едно запомнящо се представление на актрисата Наталия Цекова, този път в град Лом.

Subscribe to Theatre performance