Skip to main content
Обучение за здравни, образователни и трудови медиатори във Варна 

Обучение за здравни, образователни и трудови медиатори във Варна 

Submitted by admin on 3 June 2022

На 31 май 2022 г., МОМ България, в партньорство с Местната комисия за борба с трафика на хора – Варна и Националната комисия за борба с трафика на хора , проведе  регионално обучение за здравни, образователни и трудови медиатори от област Варна на тема "Трафик на хора: Причини, идентификация и закрила на жертвите". 

Обучение за здравни, образователни и трудови медиатори във Варна 

Целта на срещата бе да се повиши осведомеността на медиаторите по въпроси, свързани с работа в Европа и ЕИП, риск и защита от попадане в ситуация на трафик с цел трудова експлоатация, принудителна просия или сексуална експлоатация.  

Акцент в обучението бе идентификация на пострадали от трафик на хора и специфика на работата в ромска общност. Бяха представени основните стъпки за безопасна миграция. В отворена дискусия бяха разгледани проблемите пред, които могат да се изправят всички, търсещи реализация на трудовия пазар в различни европейски държави, както и към кого да се обърнат за помощ при възникване на проблеми. 

Обучение за здравни, образователни и трудови медиатори във Варна 

В обучението се включиха 16 здравни, трудови и образователни медиатори от общините Варна, Аксаково, Долен Чифлик, Девня и Провадия. 

Bulgarian