Skip to main content

Начало

  • Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция

    Програма „Вътрешни работи“ 2014-2021 по НФМ
    Проектът е финансиран от Норвежкия финансов механизъм - 2014-2021 г.

  • Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция

    Програма „Вътрешни работи“ 2014-2021 по НФМ
    Проектът е финансиран от Норвежкия финансов механизъм - 2014-2021 г.

Цели на проекта

Оценка на потребностите от информация, необходими на маргинализираните ромски общности по отношение на миграцията в Европейския Съюз (ЕС) и Европейската Икономическо Пространство (ЕИП) и по въпросите за убежището в България.

Повишаване информираността в ромските общности относно правата и задълженията на бежанци, нелегални мигранти и хора, търсещи убежище в България, включително и това какви са последиците при нарушение на националното законодателство в случаите, когато става въпрос за убежище и миграция (последствия при подкрепа и участие в мрежи за каналджийство и/ или трафик);

Запознаване на общността с правните изисквания при престой и работа в страните от ЕС/ ЕИП като например изисквания за настаняване, обезщетения при грижа за деца, достъп до образование, достъп до социални и здравни обезщетения